Lidmaatschap

Onderstaande ingevulde gegevens zullen worden gebruikt conform het privacy-beleid. Het privacy-beleid van onze vereniging is hier (nog te plaatsen link) terug te lezen. Minderjarige onder de 16 jaar hebben schriftelijke toestemming nodig van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger om onderaande (lidmaatschaps)overeenkomst aan te kunnen gaan.